PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

ROČNÍK 2017

Organizace úrazové péče o děti centra dětské traumatologie
Doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
Dětský pacient z pohledu lékaře záchranné služby
MUDr. D. Holeš, MUDr. R. Gřegoř, PhDr. Lukáš Humpl
Neodkladná péče o polytraumatizované dítě na místě poranění
MUDr. I. Kopáček
Traumatem indukovaná koagulopatie u dětského pacienta
MUDr. M. Frelich
Odezva dětského organismu na polytrauma
MUDr. J. Divák, Ph.D.
Analgetizace dítěte v rámci přednemocniční péče
MUDr. M. Nowaková
Komplexní péče o polytraumatizované dítě na urgentním příjmu
MUDr. R. Ječmínková, MUDr. J. Divák, Ph.D.
Otevřené zlomeniny u dětí
MUDr. I. Kopáček, MUDr. I. Slívová,Doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
Vzdělávání a příprava členů výjezdových skupin v dětské
problematice v rámci ZZS
MUDr. R. Gřegoř, MUDr. P. Jaššo, MUDr. D. Holeš

ROČNÍK 2018

Kraniotraumata u dětí v Moravskoslezském kraji
MUDr. D. Koudelka, MUDr. J. Divák, Ph.D.,MUDr. R. Gřegoř
Kazuistika: Pád dítěte ze skály - příběh se špatným koncem
MUDr. J. Divák, Ph.D.
Kraniotrauma na urgentním příjmu
MUDr. M. Frelich
Sluchátka v uších aneb proč poslouchat pediatrickou babičku
MUDr. I. Žídková
Nejednotnost péče o dětské úrazy v České republice
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Traumatické mozkové krvácení v dětském věku
MUDr. Š. Reguli, MUDr. R. Lipina
Dětské polytrauma z pohledu soudního lékaře
MUDr. M. Uvíra
Péče o kraniotrauma na operačním sále z pohledu anesteziologa
MUDr. J. Divák, Ph.D.
Dítě s poraněním hlavy a možnosti přednemocniční péče
MUDr. D. Holeš, MUDr. R. Gřegoř
Neuromonitoring v intenzivní péči
MUDr. J. Klučka
ICP monitoring u dětí
MUDr. M. Kratochvíl
Jugulární oxymetrie
MUDr. J. Neiser
NIRS u dětského polytraumatu
MUDr. M. Káňová

ROČNÍK 2019

Pozvánka
Program a témata přednášek
COPYRIGHT © DĚTSKÉ POLYTRAUMA 2019