I. BLOK - PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE


Zásady ošetření popáleného dítěte v rámci přednemocniční péče
MUDr. Jan Divák, Ph.D., KARIM Fakultní nemocnice Ostrava

RZP jako první posádka místě dětského polytraumatu (Primary survey dle PHTLS)
PhDr. Petr Jaššo, MBA, Zdravotnická záchranná služba MSK

Rozšířená péče o dítě s polytraumatem v posádce RLP
MUDr. David Holeš, Zdravotnická záchranná služba MSK

Válečná poranění u dětí z pohledu vojenské mise
pplk. MUDr. Radek Uher, Polní nemocnice, AVZdr, AČR et Fakultní nemocnice Olomouc KARIM & OUP

Traumatologie v horském terénu
MUDr. Kristina Höschlová, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
II. BLOK - POPÁLENINY


Faktory závažnosti popálenin u dětí
MUDr. Ivana Grossová, Klinika popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha,
III. Lékařská fakulta univerzity Karlovy Praha


Sdílení fotodokumentace u popálených pacientů
MUDr. Michal Kendra, Klinika popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha,
III. Lékařská fakulta univerzity Karlovy Praha

Iniciální management popáleninového traumatu u pediatrického pacienta
MUDr. Jozef Klučka, Ph.D., Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno

Vysokonapěťová elektrotraumata mladistvých
MUDr. Filip Raška, Klinika popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno
III. BLOK - INTENZIVNÍ PÉČE


Nová doporučení pro léčbu traumatické koagulopatie - role fibrinogenu v léčbě ŽOK/TIC
MUDr. Milan Kratochvíl, EDIC, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno

Zajištění dítěte s polytraumatem z pohledu chirurga
MUDr. Martin Prchlík, Klinika dětské chirurgie Thomayerovy nemocnice Praha

Není abstinence jako abstinence
MUDr. Iveta Žídková, Klinika dětského lékařství, OPRIP, Fakultní nemocnice Ostrava

Intoxikace oxidem uhelnatým a popáleninové trauma u dítěte - kazuistika
MUDr. Iva Zámečníková, MUDr. Asad Bakhtary, MUDr. Michal Hájek, Ph.D.,
Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava,
Klinika dětského lékařství, OPRIP, Fakultní nemocnice Ostrava, HBO, MN OF
IV. BLOK - TRAUMATA


Hromadné neštěstí s dětskými obětmi: Are we ready?
MUDr. Bohumil Bakalář, Klinika popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha,
III. Lékařská fakulta univerzity Karlovy Praha

Poranění dýchacích cest u dětí
Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, Ph.D., DKAIM Fakultní nemocnice Martin, Slovensko

Přejeta nákladním vozem, krok od amputace? - kazuistika
MUDr. Ivo Kopáček, Klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava

Otevřená zlomenina pánve u pětileté dívky sražené autem - kazuistika
MUDr. Petr Toufar, Oddělení úrazové a plastické chirurgie, CDT, Nemocnice České Budějovice

PROGRAM A TÉMATA PŘEDNÁŠEK 2019