V. ročník konference Ostrava 24. listopadu 2021

Minulý ročník konference DĚTSKÉ POLYTRAUMA se konal z důvodu nepříznivé epidemiologické situace formou webináře. Velmi nás potěšil počet aktivně připojených účastníků, který se pohyboval v rozmezí mezi 100 až 130 připojení. Toto číslo považujeme za úspěch a výzvu do dalších ročníků.

Již osvědčená posloupnost jednotlivých bloků, stejně jako skladba příspěvků bude odpovídat v koncepci V. ročníku schématům předchozích let. V rámci přednemocniční péče bychom se rádi zaměřili po skalách a sněhu na další riziko, vodu. V bloku věnovanému intenzivní péči vybereme opět jedno téma, kterému se budeme komplexně věnovat. Jako zpestření traumatologického bloku si bude možno vyzkoušet na modelech práci traumatologů pod vedením MUDr. Ivo Kopáčka, vedoucího lékaře Dětského traumatologického centra.

Cílem každoročního setkávání je standardizace péče o dětské pacienty na základě EBM a modifikace již stávajících postupů ve všech článcích řetězce péče o poraněné dítě. Jako zásadní zdroj informací považujeme klinické studie, zkušenosti přednášejících, kteří výsledky studií zavádějí do praxe a mnohaletou zkušenost odborníků na péči o pediatrické pacienty.

Termín konání V. ročníku konference DĚTSKÉ POLYTRAUMA byl stanoven již tradičně, na poslední listopadovou středu, tedy 24. listopadu 2021. Pevně věříme, že se uskuteční formou prezenční, formou osobních setkání, jak na přednáškách, tak v kuloárech. Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast, Váš organizační tým.

Letošní ročník rovněž splňuje stejně, jako předchozí, podmínky pro udělení kreditů České lékařské komory a České asociace sester v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, sester a zdravotnických záchranářů.

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA
Tyršova 1250/6, 702 00 Ostrava 2
www.imperialhotelostrava.com