VI. ROČNÍK KONFERENCE 30. LISTOPADU 2022

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA
Tyršova 1250/6, 702 00 Ostrava 2
www.imperialhotelostrava.com
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Našim cílem každoročního setkávání je standardizace péče o dětské pacienty na základě EBM a modifikace již stávajících postupů ve všech článcích řetězce péče o poraněné dítě. Jako zásadní zdroj informací považujeme klinické studie, zkušenosti přednášejících, kteří výsledky studií zavádějí do praxe a mnohaletou zkušenost odborníků na péči o pediatrické pacienty.

Stejně, jako minulé ročníky, by se naše setkání nemohlo konat bez přispění a záštity partnerů, kterým patří náš dík:
GENERÁLNÍ PARTNER
Letošní ročník splňuje stejně, jako předchozí, podmínky pro udělení kreditů České lékařské komory a České asociace sester v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, sester a zdravotnických záchranářů.
HLAVNÍ PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNER
PARTNEŘI