Hlavními garanty letošního ročníku byli Moravskoslezský kraj, Lékařská fakulta Ostravské univerzity Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava.

IV. ročník konference Ostrava 25. listopadu 2020

Cílem každoročního setkávání je standardizace péče o dětské pacienty na základě EBM a modifikace již stávajících postupů ve všech článcích řetězce péče o poraněné dítě. Jako zásadní zdroj informací považujeme klinické studie, zkušenosti přednášejících, kteří výsledky studií zavádějí do praxe a mnohaletou zkušenost odborníků na péči o pediatrické pacienty.

Přípravy letošního ročníku byly náročné z důvodu nejasného vývoje epidemiologické situace a s tím souvisejících vládních nařízení. Letošní setkání jsme se rozhodli připravit zejména proto, že zraněné děti byly, jsou a budou bez ohledu na epidemiologický stav. Museli jsme se proto připravovat na prezenční formu a zároveň na realizaci webináře.

I přes drobné technické obtíže věříme, zejména díky Vašim kladným ohlasům, že se Vám letošní ročník líbil.

I v případě účasti
formou webináře budou účastníkům přiznány kredity ve stejné výši, jako při účasti prezenční. Účastníci v dohledné době obdrží mailem potvrzení o účasti s příslušným počtem kreditů ČAS a ČLK.
Děkujeme Vám za důvěru a doufáme, že konference se v příštím roce
24. listopadu 2021
uskuteční opět prezenční formou!
Naše poděkování také patří partnerům letošního ročníku:
MEDIÁLNÍ PARTNER