KONFERENCE DĚTSKÉ POLYTRAUMA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Našim cílem každoročního setkávání je standardizace péče o dětské pacienty na základě EBM a modifikace již stávajících postupů ve všech článcích řetězce péče o poraněné dítě. Jako zásadní zdroj informací považujeme klinické studie, zkušenosti přednášejících, kteří výsledky studií zavádějí do praxe a mnohaletou zkušenost odborníků na péči o pediatrické pacienty.

Konference splňuje podmínky pro udělení kreditů České lékařské komory a České asociace sester v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, sester a zdravotnických záchranářů.