Stažení přednášek minulých ročníků

Upozorňujeme, že veškerý obsah prezentací včetně obrazových příloh podléhají autorským právům. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Jsou určeny výhradně pro odbornou veřejnost, lékaře, nelékařský zdravotnický personál a studenty zdravotnických oborů. Pokud nespadáte do této kategorie, opusťte prosím tuto stránku!
V letošním roce byla vydána skripta
DĚTSKÉ POLYTRAUMA
ISBN: 978-80-7599-162-1

Ročník 2017

Organizace úrazové péče o děti centra dětské traumatologie
L. Pleva
Dětský pacient z pohledu lékaře záchranné služby
D. Holeš, R. Gřegoř, L. Humpl
Neodkladná péče o polytraumatizované dítě na místě poranění
I. Kopáček
Odezva dětského organismu na polytrauma
J. Divák
Traumatem indukovaná koagulopatie u dětského pacienta
M. Frelich
Analgetizace dítěte v rámci přednemocniční péče
M. Nowaková
Komplexní péče o polytraumatizované dítě na urgentním příjmu
R. Ječmínková, J. Divák
Otevřené zlomeniny u dětí
I. Kopáček, I. Slívová, L. Pleva
Vzdělávání a příprava členů výjezdových skupin v dětské problematice v rámci ZZS
R. Gřegoř,  P. Jaššo, D. Holeš
Dítě s poraněním hlavy a možnosti přednemocniční péče
D. Holeš, R. Gřegoř
Kraniotraumata u dětí v Moravskoslezském kraji
D. Koudelka, J. Divák, R. Gřegoř
Kazuistika: Pád dítěte ze skály - příběh se špatným koncem
J. Divák
Kraniotrauma na urgentním příjmu
M. Frelich
Sluchátka v uších aneb proč poslouchat pediatrickou babičku
I. Žídková
Nejednotnost péče o dětské úrazy v České republice
L. Plánka
Traumatické mozkové krvácení v dětském věku
Š. Reguli, R. Lipina
Dětské polytrauma z pohledu soudního lékaře
M. Uvíra
Péče o kraniotrauma na operačním sále z pohledu anesteziologa
J. Divák
Neuromonitoring v intenzivní péči
J. Klučka
ICP monitoring u dětí
M. Kratochvíl
Jugulární oxymetrie
J. Neiser
NIRS u dětského polytraumatu
M. Káňová

Ročník 2018

Sdílení fotodokumentace u popálených pacientů
M. Kendra
Iniciální management popáleninového traumatu u pediatrického pacienta
J. Klučka
Hromadné zranění s popáleninami u dětí
B. Bakalář
Trauma dětí v horském terénu
K. Höschlová
Zásady ošetření popáleného dítěte v PNP
J. Divák
RZP jako první posádka na místě dětského polytraumatu
P. Jaššo
Rozšířená péče o dítě s polytraumatem v posádce RLP
D. Holeš
Válečná poranění u dětí z pohledu vojenské mise
R. Uher
Traumatické poškodenie dýchacích ciest u detí
S. Nosáľ
Nová doporučení pro léčbu traumatické koagulopatie - role fibrinogenu v léčbě ŽOK/TIC
M. Kratochvíl
Intoxikace oxidem uhelnatým a popáleninové trauma
I. Zámečníková
Drtivé poranění končetin - krok od amputace
I. Kopáček
Není abstinence jako abstinence
I. Žídková
Komplexní trauma pánve v dětském věku
P. Toufar
Vysokonapěťová elektrotraumata mladistvých
F. Raška

Ročník 2019

Léčba hemoragického šoku u dětí
J. Klučka
Manažment traumy v špecifických podmienkach horskej medicíny
L. Kotrusz
Speciální činnosti letecké záchranné služby
K. Tomášek
Úrazy očí u dětí v letech 2015 - 2019
J. Timkovič

Ročník 2020