PROGRAM VI. ROČNÍKU KONFERENCE

ÚVODNÍ SLOVO
9.00 – 9.15 hod

ECMO U DĚTÍ
9.15 – 10.30 hod

Základy ECMO terapie (15 min)
J. Rodina (KARIM FN Ostrava)

Zkušenosti s eCPR u dětí (15 min)
P. Leden (KPDPM 1. LF UK a VFN Praha)

KPR dětí, ECMO – standardizovaný postup (10 min)
R. Zvolánek (ZZS JMK, p. o., Brno)

Organizace ECMO péče v MSK: spolupráce ZZS (10 min)

F. Burša (KARIM FN Ostrava, ZZS MSK)

eCPR u tonoucího dítěte – kazuistika (15 min)

D. Holeš (ZZS MSK Ostrava), K. Netri (KCH FN Ostrava)

PŘESTÁVKA
10.40 – 11.00 hod

INFUZNÍ TERAPIE U DĚTÍ
11.00 – 12.00 hod

Krystaloidy a koloidy vhodné pro děti (15 min)
V. Vodička (KARIM FN Ostrava), K. Lečbychová (KARIM FN Ostrava)

Euvolémie u dítěte (15 min)
J. Divák (KARIM FN Ostrava)

Infuzní terapie u dětí v rámci PNP (15 min)
M. Frelich (KARIM FN Ostrava)

Infuzní terapie u dětí v intenzivní péči (15 min)
D. Fabián (KDAR Brno)


PŘESTÁVKA NA OBĚD
12.00 – 12.45 hod


TRAUMATOLOGICKÝ BLOK
12.45 – 14.00 hod

Zamyšlení nad dětskou traumatologií FN Ostrava (10 min)
I. Kopáček (CDTaCH a KÚCH FN Ostrava)

Pediatrická traumatologická triáž (10 min)
J. Kubalová (ZZS ZK)

Střelná poranění u dětí (10 min)
I. Kopáček, M. Viskupič, I. Slívová (CDTaCH a KÚCH FN Ostrava)

Koloběžka – dobrý sluha, ale zlý pán (10 min)
M. Viskupič, I. Kopáček, I. Slívová (CDTaCH a KÚCH FN Ostrava)

Nebezpečná pyrotechnika (10 min)
P. Šinka, L. Sikora, R. Jáger (NÚDCH Bratislava, SK)

Poranění pankreatu v dětském věku – naše zkušenosti za posledních 25 let (10 min)
O. Zein El Dine (KDCH 2.LF UK a FN Motol, Praha)

PŘESTÁVKA
14.00 – 14.20 hod

DLOUHODOBÁ RESUSCITAČNÍ PÉČE
14.20 – 15.10 hod

Mluviti zlato, mlčeti zlo (10 min)
P. Jaššo (ZZS MSK Ostrava)

Zapojení paliativního týmu u dítěte s polytraumatem (15 min)
L. Hrdličková (Tým dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol, Praha)

Dlouhodobá péče o polytraumatizované dítě (kazuistika) (15 min)
M. Ducháčová (OPRIP DK FN Ostrava)

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu a úpravu pořadí jednotlivých přednášek, děkujeme za pochopení.
30. LISTOPADU 2022
GENERÁLNÍ PARTNER
HLAVNÍ PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNER
PARTNEŘI