IV. ročník konference DĚTSKÉ POLYTRAUMA
proběhl 25. listopadu 2020 formou webináře.
Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na Vás v příštím roce, doufejme, že již prezenční formou.