Copyright © Dětské polytrauma, z.s. 2022
MULTIOBOROVÉ SETKÁNÍ SLOŽEK ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU S CÍLEM STANDARDIZACE PÉČE O DĚTSKÉ PACIENTY S POLYTRAUMATEM
30. listopadu 2022
VI. ročník konference

DĚTSKÉ POLYTRAUMA

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA
GENERÁLNÍM PARTNEREM LETOŠNÍHO ROČNÍKU JE FIRMA